รายละเอียดเกี่ยวกับ Gas Analyzer เพิ่มเติม 

                                                    

                                   ศูนย์รวม Gas Analyzer สำหรับอุตสาหกรรม                                             จำหน่ายเครื่องวิเคราะห์แก๊สทุกชนิด   

Gas Analyzer/ Analyser             

- Bio Gas Portable Gasanalyzer GA-m , Binder       Binder Group : เป็นอุปกรณ์วัดอัตราการไหลและวิเคราะห์แก๊ชชีวภาพ 

Bio Gas Station COMBIMASS® GA-s , Binder      (Bio Gas) มีโรงงานผลิตในประเทศเยอรมนีและสวิสเซอร์แลนด์  

- Bio Gas COMBIMASS® eco-bio+ , Binder   

Oxygen Analyzer, Genesis      

CO/CO2 Analyzer, Land

NO/NO2 Analyzer, Land     

NOx Analyzer, Land 

Portable Gas Analyzer, Lancom III 

Analyzer, Hilese                                                 

Gas Flow Meter : Combimass Basic , eco , compact , etc. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Compur Monitors :  Gas Detection System จาก Germany    

 

อุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซที่เป็นพิษ, ก๊าซที่ก่อเกิดการระเบิด  รวมทั้งจุดอับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับทั่วโลก และเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตจากเยอรมัน  มีทั้งแบบ Portable และแบบ ON-LINE   

   

ENMET : ระบบวัด Gas : Gas Detector  จากอเมริกา  

  

    

   LAND : Opacity and Dust Monitor จาก England

  

Land opacity  

 

 

Tethys Instrumets : On-line gas analyser ammonia NH3, SO2, NO, NOx, H2S, NCL3, CS2 จาก France                                                                                                                 

 CEM400CEM500EXM400EXM500